Τεχνολογία Επικοινωνιών Β΄ Λυκείου Τεχνολογική Κατευθυνση
(TexEpik)

Τεχνολογία επικοινωνιών(communication technology) είναι η αξιοποίηση γνώσεων, συσκευών καιε ργαλείων για να επικοινωνούμε.