Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας
(ΦΓΛΓΠ)

Θεωρία, Μεθοδολογία, Ασκήσεις, Διαδραστικές εφαρμογές